Duurzaamheid

Cradle to Cradle als basis voor circulariteit

Rotterdam Logistics Park is duurzaam en toekomst bestendig

Vanaf het allereerste ontwerp van RLP is rekening gehouden met toekomstige regelgeving. In snel tempo voert de Europese Unie regels in met betrekking tot duurzaamheid en energie-efficiency. Regels die bovendien steeds vaker verder aangescherpt worden. RLP speelt, met name rondom CO₂ en energie, nu al in op die regelgeving.

Naar verwachting zal het park na voltooiing maar liefst 40% energie overhouden bij volledige piekbelasting. Verschillende duurzame innovaties zoals CO₂ zuiverende bestrating en beplanting zorgen voor geluidsdemping, windwering en versterking van de biodiversiteit.

Het park wordt op ecologisch verantwoorde wijze ontwikkeld volgens de Circulaire Cradle to Cradle-filosofie. Er wordt gebruik gemaakt van niet-schadelijke en Cradle to Cradle gecertificeerde materialen en de gebouwen zijn Designed for Re-use waardoor de bouwmaterialen aan het einde van hun levenscyclus kunnen terugkeren in de biologische en technologische kringlopen.

Cradle to cradle

Next Generation Logistics

Rotterdam Logistics Park wordt opgezet volgens de principes van Next Generation Logistics. Dit concept berust op drie pijlers:

  • Circulair ontwerp. Door hergebruik van materialen en de inzet van duurzame energiebronnen hebben de gebouwen geen negatieve impact.
  • Mensgericht ontwerp. Ergonomische aspecten en een gezond binnenklimaat staan centraal. Er is veel aandacht voor onder meer natuurlijk daglicht en groenvoorzieningen.
  • Intelligente  technologie. Nieuwe technologieën helpen om productieprocessen te optimaliseren en exploitatiekosten te minimaliseren.

ABC SQUARE OP SCHIPHOL TRADE PARK

Een van onze laatst opgeleverde projecten bevat 37.000 m² aan hoogwaardige bedrijfsruimte, kantoren en multifunctionele ruimtes. Het ontwerp heeft het allereerste VBI Greenscore Certificaat van Nederland ontvangen en heeft het BREEAM predicaat Excellent gekregen.

Schiphol Trade Park – Hoofddorp

Fokker 7|8

Het eerste Cradle to Cradle geoptimaliseerde logistieke gebouw ter wereld opgeleverd in 2016, het jaar waarin het de Nationale Staalprijs Duurzaamheid heeft gewonnen.

Fokker Logistics Park – Schiphol

Park 20|20

…in Hoofddorp is inmiddels uitgegroeid tot het grootste Cradle to Cradle kantorenpark ter wereld.

Hoofddorp