Disclaimer

Bij het samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks geeft Delta Development Group geen garantie met betrekking tot de juistheid en/of volledigheid van de op deze site voorkomende gegevens, informatie of uitleg, noch met betrekking tot de geschiktheid daarvan voor enig doel, enige situatie of enige toepassing. De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Delta Development Group aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop voorkomende gegevens, informatie of uitleg alsmede het gebruik dat daarvan gemaakt wordt.

Aan de verstrekte gegevens, informatie of uitleg kunnen geen rechten ontleend worden. Delta Development Group kan niet garanderen dat de site foutloos of ononderbroken functioneert. Delta Development Group aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de sites die niet door haar worden onderhouden en waarnaar op haar site wordt verwezen of die verwijzen naar de site van Delta Development Group.

De inhoud van deze site mag niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Delta Development Group worden overgenomen. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie kunnen gericht worden aan:

Delta Development Group

telefoon: (023) 310 5000

e-mail: info@deltadevelopment.eu

© 2021 Delta Development Group. Alle rechten voorbehouden.